ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ref.No: 61099900
Start date: 01.09.1997
End date: 28.02.1998
Approval date: 19.02.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: HUMANITARIAN AND SOCIAL SCIENCES
Financier: U.P.E.P.TH
Budget: 4.402,05 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. IOANNIS MILIOS
Email: jmilios@central.ntua.gr
Go to Top