ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΦΑΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΓΡΟΥ-ΣΤΕΡΕΟΥ

Ref.No: 66002001
Start date: 01.02.1998
End date: 31.01.2003
Approval date: 19.02.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. FOUNTI
Email: mfou@central.ntua.gr
Go to Top