ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Ref.No: 63013402
Start date: 01.03.1993
End date: 28.02.1995
Approval date: 04.02.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: SPRINT, E.O.K.
Budget: 35.300,00 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS ANAGNOSTOPOULOS
Email: aanagn@central.ntua.gr
Go to Top