ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Ref.No: 63013401
Start date: 01.01.1992
End date: 28.02.1993
Approval date: 06.04.1992
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: SPRINT, E.O.K.
Budget: 40.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS ANAGNOSTOPOULOS
Email: aanagn@central.ntua.gr
Go to Top