ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚ

Ref.No: 67004500
Start date: 01.05.1996
End date: 31.12.1997
Approval date: 27.02.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 30.947,57 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top