ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΗΜ & ΜΥ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2003-2004

Ref.No: 65133003
Start date: 01.09.2003
End date: 30.06.2004
Approval date: 04.03.2005
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 24.815,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOZYRIS
Email: nkoziris@cslab.ece.ntua.gr
Go to Top