ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΗΜ &ΜΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2002-2003

Ref.No: 65128609
Start date: 01.09.2002
End date: 31.12.2004
Approval date: 11.02.2004
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 24.815,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOZYRIS
Email: nkoziris@cslab.ece.ntua.gr
Go to Top