ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΗΜ & ΜΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 1999-2000

Ref.No: 65105009
Start date: 01.09.1999
End date: 30.06.2000
Approval date: 22.02.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 20.542,93 €
Scientific Responsible: TIMOLEON SELLIS
Email: tsellis@swin.edu.au
Go to Top