ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2005-2006

Ref.No: 65152300
Start date: 01.09.2005
End date: 31.08.2006
Approval date: 20.06.2008
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 9.696,00 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top