ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ

Ref.No: 61183300
Start date: 01.08.2007
End date: 30.10.2007
Approval date: 24.07.2007
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 4.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINA VAIOU
Email: divaiou@central.ntua.gr
Go to Top