ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ

Ref.No: 68035300
Start date: 01.09.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 22.11.2000
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 62.864,43 €
Scientific Responsible: Prof. OUZOUNOGLOU
Email: nnap@otenet.gr
Go to Top