ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ref.No: 61097100
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 11.12.1997
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΕΜΠΥ, G.G.E.T.
Budget: 176.082,18 €
Scientific Responsible: Prof. FILIPPOS KONSTANTINOU
Email: fkonst@mobile.ece.ntua.gr
Go to Top