ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ref.No: 65098803
Start date: 01.09.1998
End date: 30.06.1999
Approval date: 11.05.2000
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 8.804,11 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top