ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ref.No: 65044000
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1996
Approval date: 14.02.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MANUFACTURING TECHNOLOGY
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 5.282,47 €
Scientific Responsible: ATHANASIOS MAMALIS
Email: mamalis@central.ntua.gr
Go to Top