ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤ.ΕΛΕΓΧΟΥ

Ref.No: 65043500
Start date: 01.01.1996
End date: 30.06.1996
Approval date: 22.02.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 3.228,18 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top