ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2001-2002

Ref.No: 65112007
Start date: 01.09.2001
End date: 31.08.2002
Approval date: 06.09.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 21.570,00 €
Scientific Responsible: TIMOLEON SELLIS
Email: tsellis@swin.edu.au
Go to Top