ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Φ.Ε. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2000-2001(ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ 2001)

Ref.No: 65110403
Start date: 01.09.2000
End date: 30.06.2001
Approval date: 11.07.2001
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 26.412,33 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ILIAS ZOUMPOULIS
Email: zoubisig@central.ntua.gr
Go to Top