ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΚΕΔ

Ref.No: 65045900
Start date: 01.10.1995
End date: 15.07.1996
Approval date: 22.02.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: HUMANITARIAN AND SOCIAL SCIENCES
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 425,53 €
Scientific Responsible: VASILIKI NIKOLAIDOU
Go to Top