ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜ. ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤ/ΓΩΝ-ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2000-2001(ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2001)

Ref.No: 65110401
Start date: 01.09.2000
End date: 30.06.2001
Approval date: 27.06.2001
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.086,57 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ANASTASAKIS
Email: ganastas@metal.ntua.gr
Go to Top