ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΤΜ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2001-2002

Ref.No: 65112002
Start date: 01.09.2001
End date: 30.06.2002
Approval date: 05.07.2002
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 10.785,00 €
Scientific Responsible: Prof. AMALIA-MARIA MPALODIMOU
Email: ambal@central.ntua.gr
Go to Top