ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999-2000

Ref.No: 65105007
Start date: 01.09.1999
End date: 30.06.2000
Approval date: 01.02.2001
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 19.078,50 €
Scientific Responsible: MIHAIL SFANTZIKOPOULOS
Email: imsfntua@central.ntua.gr
Go to Top