ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 1998-1999)

Ref.No: 65098809
Start date: 01.09.1998
End date: 30.06.1999
Approval date: 06.07.2000
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 24.651,50 €
Scientific Responsible: Prof. FILIPPOS KONSTANTINOU
Email: fkonst@mobile.ece.ntua.gr
Go to Top