ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998-1999 ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Ε./Ε.Μ.Π.

Ref.No: 65098806
Start date: 01.09.1998
End date: 30.06.1999
Approval date: 11.05.2000
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 24.651,50 €
Scientific Responsible: GEORGIOS ANDROUTSOPOULOS
Email: androuts@chemeng.ntua.gr
Go to Top