ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2005-2006 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΔΕΙΛ / Ε.Μ.Π. 2006

Ref.No: 65152200
Start date: 01.09.2005
End date: 30.06.2006
Approval date: 10.11.2006
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 20.096,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. GEORGIOS ANDROUTSOPOULOS
Email: androuts@chemeng.ntua.gr
Go to Top