ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004-2005.

Ref.No: 65142102
Start date: 01.09.2004
End date: 30.06.2005
Approval date: 17.10.2005
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 18.592,00 €
Scientific Responsible: Prof. ATHINA SAGIA
Email: asagia@central.ntua.gr
Go to Top