ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002-2003

Ref.No: 65128606
Start date: 01.09.2002
End date: 31.12.2004
Approval date: 08.12.2003
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 18.011,00 €
Scientific Responsible: Prof. ATHINA SAGIA
Email: asagia@central.ntua.gr
Go to Top