ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ 2002

Ref.No: 65112008
Start date: 01.09.2001
End date: 31.08.2002
Approval date: 22.11.2002
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 21.570,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS ANDROUTSOPOULOS
Email: androuts@chemeng.ntua.gr
Go to Top