ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2001 – 2002

Ref.No: 65112006
Start date: 01.09.2001
End date: 30.06.2002
Approval date: 05.07.2002
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 12.326,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ANASTASAKIS
Email: ganastas@metal.ntua.gr
Go to Top