ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝ ΑΜΙΚΗΣ.

Ref.No: 65045000
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1996
Approval date: 14.02.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 2.347,77 €
Scientific Responsible: THEODOROS LOUKAKIS
Email: loukakis@central.ntua.gr
Go to Top