ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΓΕΤ)

Ref.No: 67051102
Start date: 01.07.2002
End date: 30.06.2004
Approval date: 12.04.2002
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 14.881,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KANELLAIDIS
Email: g-kanel@central.ntua.gr
Go to Top