ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ref.No: 65011500
Start date: 01.04.1993
End date: 30.03.1998
Approval date: 23.04.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 23.477,61 €
Scientific Responsible: Prof. HARILAOS MPILLIRIS
Email: billiris@central.ntua.gr
Go to Top