ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Ref.No: 65142500
Start date: 01.01.2005
End date: 31.12.2005
Approval date: 25.01.2005
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 23.300,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LAZAROS APEKIS
Email: lapekis@central.ntua.gr
Go to Top