ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Ref.No: 65125200
Start date: 01.01.2003
End date: 31.12.2004
Approval date: 02.07.2004
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 20.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LAZAROS APEKIS
Email: lapekis@central.ntua.gr
Go to Top