ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 62079600
Start date: 01.06.1996
End date: 30.06.1997
Approval date: 23.05.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: BILINDER MARINE CORP
Budget: 1.775,50 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. PETROS-ANDREAS KARUDIS
Email: caridis@deslab.naval.ntua.gr
Go to Top