ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΜΕΑ ΙΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65216000
Start date: 01.01.2018
End date: 31.12.2022
Approval date: 18.12.2017
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 50.000,00 €
Public key: 7Ν0646ΨΖΣ4-ΣΙΑ
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS STEFANIDIS
Email: gstefani@mail.ntua.gr
Description: THIS PROJECT REFERS TO THE DEVELOPMETN OF BASIC AND APPLIED RESEARCH BY THE FOUR LABORATORIES OF THE SECTOR OF PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN OF THE CHEMICAL ENGINEERING FACULTY.THIS.....
Go to Top