ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Ref.No: 65215100
Start date: 01.01.2018
End date: 31.12.2021
Approval date: 27.11.2017
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, ELKE
Budget: 50.000,00 €
Public key: ΩΖ9Ε46ΨΖΣ4-ΙΘ2
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS HATZIARGURIOU
Email: nh@power.ece.ntua.gr
Description: IN THE FRAME OF THE PROGRAM IT IS INTENDED TO PURCHASE EQUIPMENT THAT ENHANCES THE DIVISION INFRASTRUCTURE FOR THE PROMOTION OF THE VISIBILITY OF ITS ACTIVITIES AND SUPPLY DISPOSABLE ITEMS FOR DIFFUSION AT INFORMATION AND PROMOTION OF THE EDUCATIONAL, R
Go to Top