ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΩΝ ΜΗΧ/ΩΝ

Ref.No: 65216600
Start date: 01.01.2018
End date: 31.12.2021
Approval date: 18.12.2017
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: NAVAL AND MARINE HYDRODYNAMICS
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 30.000,00 €
Public key: 7Ν0646ΨΖΣ4-ΣΙΑ
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KONSTANTINOS MPELIMPASAKIS
Email: kbel@fluid.mech.ntua.gr
Description: THE BUDGET OF THIS PROJECT AIMS AT COVERING PART OF THE NEEDS OF THE DIVISION OF SHIP AND MARINE HYDRODYNAMIS INCLUDING THE PROCUREMENT OF COMPUTERS,PRINTERS AND OTHER COMPUTER.....
Go to Top