ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Ref.No: 65215300
Start date: 01.01.2018
End date: 31.12.2021
Approval date: 27.11.2017
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, ELKE
Budget: 2.500,00 €
Public key: ΩΖ9Ε46ΨΖΣ4-ΙΘ2
Scientific Responsible: Assoc. Prof. PANAGOPOULOS
Email: thpanag@ece.ntua.gr
Description: THIS PROGRAM IS INTENDED TO COVER EXPENDITURE RELATING TO THE EDUCATIONAL, RESEARCH AND ADMINISTRATIVE NEEDS OF THE DERARTMENT OF INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIALS TECHNOLOGY OF ECE SCHOOL
Go to Top