ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ref.No: 65183000
Start date: 16.03.2010
End date: 31.12.2017
Approval date: 16.04.2010
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOZYRIS
Email: nkoziris@cslab.ece.ntua.gr
Go to Top