ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ref.No: 65038000
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1996
Approval date: 10.03.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 35.216,44 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top