ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Ref.No: 61105200
Start date: 01.02.1999
End date: 30.09.2001
Approval date: 26.11.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 726.338,96 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top