“ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ” ΚΑΙ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ”

Ref.No: 62240600
Start date: 23.06.2008
End date: 30.09.2009
Approval date: 20.06.2008
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: KENTRIKI ENOSI DIMON & KOINOTITON ELLADOS
Budget: 166.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. CALOGHIROU
Email: Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Go to Top