ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ

Ref.No: 65040800
Start date: 15.02.1995
End date: 15.05.1995
Approval date: 14.04.1995
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 5.869,40 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ANDROMAHI KARALI
Email: mkarali@central.ntua.gr
Go to Top