ΕΜΠ / ΚΟΣΜΟΣ – ΦΑΣΗ 2η (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ref.No: 65016600
Start date: 01.07.1994
End date: 30.06.1995
Approval date: 09.12.1994
Department: EPITROPI EREUNON
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 20.542,93 €
Scientific Responsible: Prof. BOUDOUVIS
Email: boudouvi@chemeng.ntua.gr
Go to Top