ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ref.No: 62078000
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΥΠΕΡ, ITCC AE
Budget: 9.537,78 €
Scientific Responsible: TIMOLEON SELLIS
Email: tsellis@swin.edu.au
Go to Top