ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI- ΦΑΣΗ-STRIDE

Ref.No: 63022902
Start date: 01.01.1992
End date: 31.12.1993
Approval date: 01.10.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: STRIDE, U.P.E.P.TH
Budget: 359,80 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS PAPANANOS
Email: papan@elab.ntua.gr
Go to Top