ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚ.ΠΡΩΤΟΤ.ΚΥΚΛ. VLSI-ΦΑΣΗ STRIDE

Ref.No: 63022901
Start date: 01.01.1992
End date: 31.12.1993
Approval date: 25.05.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: STRIDE, U.P.E.P.TH
Budget: 5.430,37 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS PAPANANOS
Email: papan@elab.ntua.gr
Go to Top