ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΙΟΝΙΩΝ

Ref.No: 63131400
Start date: 12.02.2002
End date: 11.02.2004
Approval date: 12.04.2002
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: CERN-EUR. ORGANISMOS
Budget: 33.865,00 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL DRIS
Email: dris@central.ntua.gr
Go to Top