ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 62111000
Start date: 01.09.1998
End date: 31.12.2003
Approval date: 29.12.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 35.216,45 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS ANDRIANOPOULOS
Email: nandrian@central.ntua.gr
Go to Top