ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Ref.No: 62044101
Start date: 01.07.1995
End date: 30.06.1999
Approval date: 20.07.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: MICROMEDIA, IES ELECTRONICS
Budget: 11.738,82 €
Scientific Responsible: Prof. STATHOPOULOS
Email: stathop@power.ece.ntua.gr
Go to Top