ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ref.No: 62105100
Start date: 01.05.1998
End date: 31.07.1998
Approval date: 09.07.1998
Department: DEN UPARHEI
Financier: ETHNIKO IDRUMA NEOTITAS
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top