ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΒ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ref.No: 62094200
Start date: 01.06.1997
End date: 01.09.1997
Approval date: 03.07.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: E.T.V.A
Budget: 13.851,80 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top